İşbu sözleşmenin konusu, ALICInın SATICIya ait www.cannesdebonbon.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 1-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

 

MADDE 2- GEREKLİ HÜKÜMLER

 

4.1- ALICI, www.cannesdebonbon.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 iş günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICInın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişiikuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişiikuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICIya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICIya ödememesi halinde, ALICInın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICIya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICIya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI,ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve eft havale ile ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICIya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICIya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. .

 

MADDE 3- CAYMA HAKKI

 

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

 

MADDE 4- CAYMA HAKKI KULANILMAYACAK ÜRÜNLER

 

Niteliği itibarıyla iade edilecek ürünler, ALICI tarafından hasara uğratılmış kulanılmamış ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün orijinal ambalajında olması şartına bağlıdır.

 

MADDE 5- YETKILI MAHKEME

 

İşbu Doğuş Toprak Noda İnşaat Tekstil Turizm ve Gıda sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın veya SATICInın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI DOĞUŞ TOPRAK NODA İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE GIDA